776 489 324
Data Privacy

1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnosti Aira Fitness s.r.o. , se sídlem Švehlova 1650/44, Šlapanice u Brna 664 51, IČ: 03240908, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u u KS v Brně, odd. C, vložka 84149 provozující fitness centrum na adrese Arbesova 12, Brno 638 00 (dále jen „FRIENDS FITNESS“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb FRIENDS FITNESS (kontaktování ohledně rezervovaného cvičení – jako je např. rušení lekce, uvolnění místa na cvičení či jiné podobné záležitosti).

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. FRIENDS FITNESS zpracovává osobní údaje a neposkytuje jej dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a účetní.

Poskytnuté údaje bude FRIENDS FITNESS zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness centra).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:
 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě FRIENDS FITNESS zpracovává,
 • právo na opravu osobního údaje,
 • právo na výmaz osobního údaje,
 • právo na omezení zpracování osobního údaje,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,
 • právo na přenositelnost osobního údaje.
Dále beru rovněž na vědomí, že mám:
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu FRIENDS FITNESS,
 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadupro ochranu osobních údajů.

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informačních emailů

Tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, uděluji souhlas společnosti Aira Fitness s.r.o. , se sídlem Švehlova 1650/44, Šlapanice u Brna 664 51, IČ: 03240908, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u u KS v Brně, odd. C, vložka 84149 provozující fitness centrum na adrese Arbesova 12, Brno 638 00 (dále jen „FRIENDS FITNESS“), aby zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo.

Tyto osobní údaje budou zpracovávány na právním základě uděleného souhlasu, a to za účelem využívání služeb FRIENDS FITNESS (jako je zasílání informačních emailů o akcích pořádaných ve FRIENDS FITNESS).

Údaje budou zpracovávány v elektronické podobě a uchovány v zabezpečené formě s omezeným přístupem. FRIENDS FITNESS zpracovává osobní údaje a neposkytuje jej dalším třetím osobám. Údaje v databázi mohou zpracovávat pouze osoby zajišťující služby webhostingu, interního systému a účetní. Poskytnuté údaje bude FRIENDS FITNESS zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do odvolání uděleného souhlasu nebo do pominutí účelu, pro který byl souhlas udělen (po dobu maximálně 6 let od Vaší poslední návštěvy fitness centra).

Beru na vědomí, že na základě uděleného souhlasu se zpracováním vymezených osobních údajů mám následující práva:
 • právo na přístup k osobnímu údaji, který o mě FRIENDS FITNESS zpracovává,
 • právo na opravu osobního údaje, právo na výmaz osobního údaje,
 • právo na omezení zpracování osobního údaje,
 • právo vznést námitku proti zpracování osobního údaje,
 • právo na přenositelnost osobního údaje
Dále beru rovněž na vědomí, že mám:
 • právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, učinit tak můžu prostřednictvím elektronického podání na e-mailovou adresu FRIENDS FITNESS,
 • právo podat stížnost na zpracování osobního údaje u dozorového úřadu, tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů

Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování mých osobních údajů výše uvedenými a že tento souhlas se zpracováním osobních údajů tak uděluji informovaně, svobodně, ničím nepodmíněně a dobrovolně.